CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TXVN
EnglishVietnamese

Hồ sơ pháp lý

1. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá

3. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

4. Đề xuất phí cung cấp dịch vụ

Biểu phí SP 2023

 

TIN NỔI BẬT

VĂN BẢN MỚI